മാവിലാക്കടപ്പുറം വെളുത്തപൊയ്യയിലെ പി പി കുഞ്ഞമ്പു നിര്യാതനായി. - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, February 16, 2022

മാവിലാക്കടപ്പുറം വെളുത്തപൊയ്യയിലെ പി പി കുഞ്ഞമ്പു നിര്യാതനായി.

മാവിലാക്കടപ്പുറം വെളുത്തപൊയ്യയിലെ പി പി കുഞ്ഞമ്പു(66) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: കെ തമ്പായി. മക്കൾ: ഉഷ, സതീശൻ, നിഷ, ഷൈജ. മരുമക്കൾ: ഗോപി ,ബിജു, സജിത,പ്രദീഷ്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3