നാട്ടുകലാകാരക്കൂട്ടം ചെറുവത്തൂർ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSaturday, July 24, 2021

നാട്ടുകലാകാരക്കൂട്ടം ചെറുവത്തൂർ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

ഭാരവാഹികൾ 

പ്രമോദ് അപ്യാൽ(പ്രസിഡണ്ട്‌ )

സജിത്ത്  അച്ചാംതുരുത്തി(സെക്രട്ടറി )

ബാലകൃഷ്ണൻ(ട്രഷറർ )

രജിമ(വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് )

വിജേഷ് മുഴക്കോം(ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി )

ഷാജി പിലിക്കോട്(ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി )

പ്രദീപൻ തുരുത്തി(വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ ) ഉപദേശക സമിതി 

 1.ഒ പി ചന്ദ്രൻ ഉദിനൂർ

 2.നാറോത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻമാഷ് 

 3.രമേശൻ തുരുത്തി

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3