പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 18, 2021

പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം

തൃക്കരിപ്പൂര്: ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് വയലോടി വാർഡിലെ പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണേല്‍ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ  ടി എസ് നജീബ് മെട്ടമ്മല്‍ വാർഡ് മെമ്പർ സാജിദ് സഫറുള്ള , വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി , അബ്ദുള്ള എം ടി പി, സുരേഷ്  ബാബു മാസ്റ്റർ, വേണുഗോപാലൻ കെ , അനിത വി എം, വനജ സി,  ബിന്ദു കെ, സരിജ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3