പൊതുശ്മശാനം ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 18, 2021

പൊതുശ്മശാനം ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും

ചെറുവത്തൂർ: കുട്ടമത്ത് പൊതുശ്മശാന കമ്മിറ്റി ആധുനിക രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച പൊതുശ്മശാനത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ നിർവ്വഹിക്കും. കുട്ടമത്ത് യംഗ്മെൻസ് ക്ലബ്ബ് നൽകുന്ന സ്ട്രെക്ച്ചർ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി വി പ്രമീള ഏറ്റുവാങ്ങും

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3