സഹായ ഹസ്തവുമായി എന്റെ നാട് ഓർക്കുളം വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Saturday, July 24, 2021

സഹായ ഹസ്തവുമായി എന്റെ നാട് ഓർക്കുളം വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മ

തുരുത്തി കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം കണ്ടെയ്മെന്റ് സോൺ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓർക്കുളം 17 ആം  വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും ഉള്ള പച്ചക്കറി കിറ്റ് ഏതിച്ചു നൽകി എൻ്റെ നാട് ഓർക്കുളം വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മ.കിറ്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ഡി എം കണ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പതിനേഴാം വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനർ കെ കെ കൃഷ്ണൻ സംബന്ധിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3