കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, May 9, 2021

കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർ

കയ്യൂർ : കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർ. തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർശന നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയ വാർഡ് പരിധിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ കീഴിലുള്ള സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം അടച്ച ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് എന്നീ വാർഡുകളിലെ റോഡുകളിൽ കർശന പരിശോ ധന തുടങ്ങി. കൂടാതെ ചീമേനി പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിയിലെ അതിർത്തിലും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളവാഹനങ്ങളെ മാത്രമേ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കടത്തിവിടു ന്നുള്ളു. സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയിലെ 50 വളണ്ടിയർമാർ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സേവനം നടത്തുന്നത് . കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് മഹാമാരി ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകളും റേഷൻ സാധനങ്ങളും വളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിലെത്തിക്കുകയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും  കാലിക്കടവിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ അണുനശികരണം ചെയ്തിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3