അപ്രതീക്ഷിത മഴ : റോഡു പണി തുടങ്ങാനായില്ല - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSunday, April 18, 2021

അപ്രതീക്ഷിത മഴ : റോഡു പണി തുടങ്ങാനായില്ല

വലിയപറമ്പ : ഏറെ കാലമായി മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയപറമ്പ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ റോഡ് പണി ആരംഭിക്കാനിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെ  ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മഴയിൽ പണി ആരംഭിക്കാനായില്ല. പി. എം.ജി.എസ്.വൈ എഫ് എഞ്ചിനിയറുമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് പണി ആരംഭിക്കുമെന്നറിയിച്ചത്. സാധനസാമഗ്രികളും ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികളും സൈറ്റിലെത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെ പെയ്ത മഴ കാരണം റോഡിൽ വെള്ളം നിന്നതിനാൽ പ്രവൃർത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. നാളെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പാലം മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെയുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം നാളെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടിയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് നാളെ ഗതാഗതം നടത്തേണ്ടത്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3