രവീന്ദ്രൻ ചെറുവത്തൂരിന് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്ക്കാരം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, April 18, 2021

രവീന്ദ്രൻ ചെറുവത്തൂരിന് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്ക്കാരം

ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്ക്കാരത്തിന് രവീന്ദ്രൻ ചെറുവത്തൂർ അർഹനായി.നിരവധി നാടക,ഡോക്യുമെന്ററി, വിൽ കലമേള തുടങ്ങിയവയുടെ രചിയിതാവായും, സംവിധായകനുമായി കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ്. ഐ സി ഡി പി ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ചെറുവത്തൂർ വടക്കുമ്പാട് സ്വദേശിയാണ്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3