അനുമോദിച്ചു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Saturday, April 17, 2021

അനുമോദിച്ചു

സി എം എം - യു എസ് എ ഉന്നതവിജയം നേടിയ സൈഫ് അലി ടിഎംസി യെ യുണൈറ്റഡ് മാവിലാടം ക്ലബ് ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. ക്ലബ്ബ് ഇന്റർ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഹാഷിം ഇ കെ ഉപഹാരം നൽകി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3