കണ്ണോം ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റ് 2021 ന് ഇന്ന് തുടക്കം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Saturday, April 10, 2021

കണ്ണോം ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റ് 2021 ന് ഇന്ന് തുടക്കം

 


കണ്ണോം വാദ്യസംഘം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാതല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്  ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും. ഏഴോം പഞ്ചായത് പ്രസിഡണ്ട് പി. ഗോവിന്ദൻ ഉൽഘടനം ചെയ്‌യും , ഉൽഘടന മത്സരത്തിൽ ഷാംറോക്ക് ചാലായി , ഇ.എഫ്.സി എടാട്ടിനെ നേരിടും. കിക്കോഫ് വൈകുന്നേരം 5.30  ന്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3