ഉദിനൂർ - ജുമാ മസ്ജിദ് കുറ്റിത്താർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, February 14, 2021

ഉദിനൂർ - ജുമാ മസ്ജിദ് കുറ്റിത്താർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഉദിനൂർ: ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡ് ഉദിനൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് പണി പൂർത്തിയായ ഉദിനൂർ കുറ്റിത്താർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം നിർവ്വഹിച്ചു. പടന്ന സ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമ്മാനും, പത്താം വാർഡ് മെമ്പറുമായ പി വി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി സി ഫൗസിയ, അത്താ ഉള്ള മാസ്റ്റർ, കെ വി ജതീന്ദ്രൻ, ഷുക്കൂർ മണിയനോടി, കെ വി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, വിവി അനിൽകുമാർ, പി രവീന്ദ്രൻ നായർ, യു പി ടി ബഷീർ, പി തമ്പായി, എൻ ഇബ്രാഹിം, ഷക്കീൽ എം, റഫീഖ്‌, ലത്തീഫ് സംസാരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3