മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Tuesday, February 16, 2021

മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

മാവിലാകടപ്പുറം: മാവിലാകടപ്പുറം പന്ത്രണ്ടിൽ പുഴയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.കൈതക്കാട് സ്വദേശി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3