സഹപാഠിക്കൊരു കൈത്താങ്ങ്; ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പടന്നക്കടപ്പുറം എസ്.എസ്.എൽ.സി 2004 ബാച്ച് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdThursday, September 3, 2020

സഹപാഠിക്കൊരു കൈത്താങ്ങ്; ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്.എസ് പടന്നക്കടപ്പുറം എസ്.എസ്.എൽ.സി 2004 ബാച്ച് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി

മാവിലാക്കടപ്പുറം: സഹപാഠിക്കൊരു കൈത്താങ്ങായി ജി എഫ് എച്ച് എസ് എസ് പടന്നക്കടപ്പുറം എസ് എസ് എൽ സി 2004 ബാച്ച് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി. ശരീരം തളർന്ന് ചികിത്സയിലായ മാവിലാകടപ്പുറം ഫിഷറീസ് കോളനിയിലെ ജോൺസന് സഹായവുമായാണ് സഹപാഠികൾ എത്തിയത്. എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് അംഗങ്ങളായ സുമേഷൻ കെ വി, അനീഷ്, ശ്രീയേഷ്‌, സതീശൻ, ലീന,ആയിഷ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3