മയ്യിച്ച കണ്ടയ്ൻ്റ്മെൻ്റ് സോൺ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, July 24, 2020

മയ്യിച്ച കണ്ടയ്ൻ്റ്മെൻ്റ് സോൺ

ചെറുവത്തൂർ: ആശുപത്രിയിലെ സെ ക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മയ്യിച്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്  സോണാക്കി. ഇദേഹം സന്ദർശിച്ച് ചെറുവത്തുർ കൊവ്വലിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രവും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് സെന്ററും അടച്ചിട്ടു. നിലേശ്വരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് . ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ കൃത്യമായി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പാലിക്കാനുള്ള നിർദേശവും നൽകും.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3