തോണി മറിഞ്ഞു തോണിയിലുണ്ടായ യുവാക്കളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, July 24, 2020

തോണി മറിഞ്ഞു തോണിയിലുണ്ടായ യുവാക്കളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി

മാവിലാകടപ്പുറം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും തോണിയിൽ ചൂണ്ടയിടാൻ പോയ നാലു യുവാക്കളാണ് കാറ്റിൽപ്പെട്ട് തോണി മറിഞ്ഞത്.വെള്ളത്തിൽ വീണ യുവാക്കളുടെ നിലവിളി കേട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ വെളുത്തപ്പൊയ്യയിലെ  മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ കരയിലുണ്ടായ മൂന്നോളം തോണികളുമായി ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.തോണിയിലുണ്ടായ നാല് പേരിൽ ഒരാളെ നിസാര പരിക്കുകളോടെ ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3