കോവിഡ് വ്യാപനം: നിയമസഭാ സമ്മേളനം മാറ്റിയേക്കും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, July 22, 2020

കോവിഡ് വ്യാപനം: നിയമസഭാ സമ്മേളനം മാറ്റിയേക്കും

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം മാറ്റിവയ്‌ക്കാൻ സാധ്യത. തിങ്കളാഴ്‌ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് സമ്മേളനം ചേരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം.

ധനബിൽ പാസാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അടിയന്തരമായി നിയമസഭ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. ധനബില്ല് പാസാക്കുന്നതിന് മറ്റു നിയമവശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3