വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിണ്ടിൻ്റെ കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, July 29, 2020

വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിണ്ടിൻ്റെ കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ്

മാവിലാകടപ്പുറം: വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം ടി അബ്ദുൾ ജബ്ബാറിൻ്റെ കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ തിനെ തുടർന്ന് പ്രസിഡണ്ട് സ്വമേധയാ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിൽ ഫലം കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണ്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3