കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 12, 2020

കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ

ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ മുണ്ടക്കണ്ടം യുണിറ്റ് ചെറുവത്തൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വീടുകളിൽ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3