മരം മുറിഞ്ഞു വീണു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, July 17, 2020

മരം മുറിഞ്ഞു വീണു

ചന്തേര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ മരം മുറിഞ്ഞു വീണു. തൃക്കരിപ്പൂര് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെത്തി മരം മുറിച്ചുമാറ്റി

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3