മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, July 15, 2020

മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി

കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ  സൂക്ഷിച്ച  അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയ സംഭവത്തിൽ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാണിച്ച  ആരോഗ്യ വകുപ്പ്‌ അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി.എം.ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച്‌ നടത്തി.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3