മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, July 15, 2020

മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി

മാവിലാകടപ്പുറം: മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് മാവിലക്കടപ്പുറത്തെയും പടന്നകടപ്പുറത്തെയും പത്തോളം യുവാക്കൾ സി പി എം ൽ ചേർന്നു. മാവിലക്കടപ്പുറം ടി കെ സി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ തൃക്കരിപ്പൂര് എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ രക്ത ഹാരം അണിയിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3