ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Sunday, July 12, 2020

ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു

കാസർഗോഡ്: കൊവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍  ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ജൂലൈ 12, 13  തീയ്യതികളില്‍ ഹാര്‍ബറുകളിലും ഫിഷ് ലാന്റിങ് സെന്ററുകളിലും മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും നിരോധിച്ചുവെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3