ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSunday, July 12, 2020

ജില്ലയില്‍ മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു

കാസർഗോഡ്: കൊവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍  ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ജൂലൈ 12, 13  തീയ്യതികളില്‍ ഹാര്‍ബറുകളിലും ഫിഷ് ലാന്റിങ് സെന്ററുകളിലും മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവിപണനവും നിരോധിച്ചുവെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3