ധനസഹായം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdFriday, April 10, 2020

ധനസഹായം

*ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 1000 രൂപ സഹായം, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 2000 രൂപ*
➖➖➖➖➖➖➖
10.04.2020

കേരള തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്, കേരള ആഭരണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്, കര്‍ഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്, ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, കയര്‍തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്, അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് എന്നിവയില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 1000 രൂപ വീതം നല്‍കും. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 

ബീഡി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ തെറുത്ത ബീഡി എത്തിക്കുന്നതിനായി സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവദിക്കും. ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസ സഹായമായി 1000 രൂപ വീതം നല്‍കും. 50,000 ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇത് നല്‍കും. കയര്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കാത്ത 1,30,000 തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കും ആയിരം രൂപ വീതം നല്‍കും. 

ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 2000 രൂപ വീതവും നല്‍കും.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3