വിരലുകളിൽ മ്യൂറൽ മാന്ത്രികതയുമായി ബജീഷ് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, April 22, 2020

വിരലുകളിൽ മ്യൂറൽ മാന്ത്രികതയുമായി ബജീഷ്

വലിയപറമ്പ്: മ്യൂറൽ പെയിൻറിംഗ് രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച് വലിയപറമ്പ് സ്വദേശി കെ വി ബജീഷ്. ക്യാൻവാസുകളിലും ക്ഷേത്ര ചുവരുകളിലും സാരികളിലും ദേവി ദേവന്മാരുടേയും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വരുമാന മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബജീഷ്.ഉപയോഗശ്യൂന്യമായ കുപ്പികളില്‍ കലാവിരുതിന്റെ മായാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് കലാലോകത്ത് സ്വന്തമായി  ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്  ബജീഷ്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3