കണ്ണൂർ ബോംബ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇര ഇനി ഡോക്ടർ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdWednesday, February 5, 2020

കണ്ണൂർ ബോംബ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇര ഇനി ഡോക്ടർ

കണ്ണൂരില്‍ ബോംബേറില്‍ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട അസ്ന ഇനി ചെറുവാഞ്ചേരിക്കാരുടെ ഡോക്ടർ

കണ്ണൂര്‍: അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനും ഒരു ബോംബിനും തോല്‍പ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യം കൊണ്ട് അതിജീവനത്തിന്‍റെ പാതയില്‍  ഓടി ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അസ്ന എന്ന യുവ ഡോക്ടർ . അഞ്ചാം വയസില്‍ കണ്ണൂർ ചെറുവാഞ്ചേരിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ ബോംബെറിൽ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അസ്ന ഇന്ന് മുതൽ ചെറുവാഞ്ചേരിക്കാരുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടറായിരിക്കും . ചെറുവാഞ്ചേരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഡോക്ടർ അസ്ന ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റത്

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3