കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് 1000 കോടി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Friday, February 7, 2020

കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് 1000 കോടി

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് 1000 കോടി ഈ വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തി. ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് 111 കോടിയും സിവില്‍ സപ്ലൈസിന് 60 കോടി വകയിരുത്തി.

11ാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം ഈ വര്‍ഷം നടപ്പാക്കും. ഡിഎ കുടിശ്ശിക ഘട്ടങ്ങളായി അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കും. 2 ലക്ഷം വിലയുള്ള മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്ക് ഒരു ശതമാനം നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3