മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ച ഗവർണർ - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSunday, January 26, 2020

മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ച ഗവർണർ

സർക്കാരുമായുള്ള തർക്കത്തിനിടയിലും  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയെയും കേരളത്തെയും ഗവർണർ വാനോളം പുകഴ്ത്തി .

‘രണ്ട് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ  സംസ്ഥാനം  നേരിട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവകേരള നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും’ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

‘ലോക കേരള സഭയിലൂടെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും കേരളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലും ലിംഗ സമത്വത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കേരളം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് . സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും നവീന ആശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കേരളം മാതൃകയാണ്’- ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി .

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3