സ്വർണ്ണവില കൂടി - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdMonday, January 27, 2020

സ്വർണ്ണവില കൂടി

  സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി .പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ പവന്‍റെ വില 30,160 രൂപയിലെത്തി.

ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 3,770 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് . ഈ മാസം രണ്ടാം തവണയാണ് പവന്‍റെ വില 30,000 കടക്കുന്നത്. ജനുവരി എട്ടിന് പവന്‍റെ വില 30,400 രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3