കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdThursday, January 30, 2020

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം

പിലിക്കോട്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ (KSSPU) പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് വി..കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.വി.രാധ ടീച്ചർ അനുശോചന പ്രമേയവും പി.കെ ശ്രീകുമാർ റിപ്പോർട്ടും, എം.എം ജനാർദ്ദനൻ കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു. പി.സി.പ്രസന്ന ടീച്ചർ കെ.സുജാതൻ മാസ്റ്റർ, സി.പി.തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ, കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ, സി.നാരായണൻ, പി കൃഷ്ണൻ, വി.കൃഷ്ണൻ, എം.വി.രാധ ടീച്ചർ ,ടി .രാഘവൻ സംസാരിച്ചു. ഭാരവാഹികൾ - കെ.പ്രഭാകരൻ (പ്രസി), പി.കെ.ശ്രീകമാർ (സെക്ര), എം.എം.ജനാർദ്ദനൻ (ട്രഷറർ)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3