വീട്ടുമുറ്റ പുസ്തക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Tuesday, January 21, 2020

വീട്ടുമുറ്റ പുസ്തക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

തൈക്കടപ്പുറം: ആശാൻ സ്മാരക വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം തൈക്കടപ്പുറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വീട്ടമുറ്റത്ത് സാഹിത്യ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.  വനിതാ വേദി പ്രസിഡന്റ് ആശാലതയുടെ വീട്ടമുറ്റത്ത് പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ചെറുകഥ റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ വിനോദ് ആലന്തട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.ചിത്രലേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.വി.മധു മാസ്റ്റർ, ആശലത,ആശാൻ സ്മാരക വായനശാല സെക്രട്ടറി ടി.വി ഉമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3