പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസി മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255 , +91 7025772051

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top AdSaturday, January 25, 2020

പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാരുണ്യ ഫാർമസി മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കണ്ണൂർ ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കാരുണ്യ കമ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിയിലെ മരുന്നുകൾക്കും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും പൊതുവിപണിയിലേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്കും മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ള പുറത്തുള്ളവർക്കും ഫാർമസി ഏറെ പ്രയോജനകരമാവുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3