നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര ഹൈവേ റയിൽവെ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Thursday, January 30, 2020

നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര ഹൈവേ റയിൽവെ ഗേറ്റ് അടച്ചിടും

നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര ഹൈവേ റയിൽവെ ഗേറ്റ് 31-01-2020 വെള്ളിയാഴ്ച ഗേറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റിംഗിനായി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക്  2 മണി വരെ അടച്ചിടും.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3