സി പി ഐ എം ബഹുജന മാർച്ച് - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Thursday, January 30, 2020

സി പി ഐ എം ബഹുജന മാർച്ച്

പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പിനും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനുമെതിരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സി പി ഐ എം സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന മാർച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം പി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3