മറിയം വന്ന് വിളക്കുതി: ജനുവരി 31ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും - മാവിലാടം വാർത്തകൾ
To Advertise With Us Contact : +91 9048191510, +91 81 59 318 255

Breaking

Home Top AdMAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA MAVILADAM VARTHAKAL...ONLINE NEWS MEDIA

Post Top Ad

Wednesday, January 22, 2020

മറിയം വന്ന് വിളക്കുതി: ജനുവരി 31ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തുംഎഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ജെനിത് കാച്ചപ്പിള്ളി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ‘മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി’ ജനുവരി 31ന് പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.   ഒറ്റ രാത്രിയിലെ തുടർച്ചയായ 3 മണിക്കൂറിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു കോമഡി ത്രില്ലർ ചിത്രമാണിത്. നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മന്ദാകിനി എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻറെ ആദ്യ പേര്.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

1 3